Vandenbussche behaalt voor het vijfde jaar op rij het Milieucharter!

Bedrijfsnieuws
Vandenbussche behaalt voor het vijfde jaar op rij het Milieucharter!

Op 19 juni 2014 werd Vandenbussche, als jubilaris voor het vijfde jaar op rij, gehuldigd voor het behalen van het Milieucharter. Logistiek verantwoordelijke Geert Mouton en Milieuverantwoordelijke Peter Demonie mochten samen met een 50-tal andere vooraanstaande bedrijven het certificaat ontvangen.

Specifieke acties die we in 2013 hebben genomen om het milieucharter te behalen, zijn:

  • Invoering apart stroomcircuit voor niet-stroomgebonden toestellen (cfr. GSM-laders, beeldschermen, printers…) die buiten de kantoren uitgeschakeld wordt met een centrale bedieningsknop.
  • Structurele maatregelen om het nachtverbruik en het verbruik van de koelinstallaties in de burelen te verminderen.
  • Maatregelen ter verbetering van de gescheiden inzameling volgens de wettelijk verplichte afvalstromen.
  • Analyse welk milieubeheersysteem het meest compatibel is met de huidige structuur van Vandenbussche.

Specifieke acties die in 2014 al genomen zijn of nog zullen worden gepland:

  • Introductie van een dynamisch milieubeheersysteem ge-audit conform de  ISO 14001-norm.
  • Analyse van mogelijke milieu-procesindicatoren op basis van de opgedane ervaringen bij projecten waar het Breeam-lastenboek diende gerespecteerd te worden.
  • Reductie gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark door aankoop van 5 nieuwe personenwagens en 2 nieuwe camionetten met sterk verminderde CO2-uitstoot.
  • Organisatie van een veiligheidsdag voor alle operationele medewerkers met ten minste één milieu-gerelateerd onderwerp.
  • Analyse van mogelijke maatregelen om het energieverbruik op de werven te reduceren.